Bohaterowie dramatu grunwaldzkiego. Print
Written by Administrator   
Saturday, 07 July 2007 09:54

Władysław Jagiełło
należy do najwybitniejszych władców polskich, przyszedł na świat około 1352 roku. Syn litewskiego księcia Olgierda i księzniczki twerskiej Juliany. Rządy nad księstwem litewskim objał w 1377 roku, zaś w 1386 przyjął chrzest i poślubił królową Jadwigę Andegaweńską i tym samym został koronowany na króla Polski. Był analfabetą, jednak doceniał wartość nauki i odnowił Akademię w Krakowie. Dał początek dynastii Jagiellonów, panującej przez dwa wieki w państwie polsko-litewskim, oraz przez krótki okres czasu na Węgrzech i Czechach. Miał cztery żony, a ostatni syn urodził mu się w 76 roku życia.


Witold Wielki
syn księcia litewskiego Klejstuta, wuja Jagiełły, z którym toczył długotrwałą wojnę domową o władzę w Wielkim Księstwie Litewskim. Przyjął wraz z Jagiełłą chrzest w Krakowie, jednak wkróte wywołał kolejną wojnę domową (1389-1392), konflikt zakończył się ugodą, dzięki której Witold uzyskał faktyczne rządy nad Wielkim Księstwem. Prowadził politykę litewskiej ekspansji na wschód i południe, lecz w 1399 roku poniósł klęskę w bitwie z Tatarami nad Workslą, przeciwstawiał się również zaborczym planom państwa krzyżackiego, czego ukoronowaniem była bitwa pod Grunwaldem. Witoldowi nie udało się ziścić największego marzenia - uzyskania litewskiej korony, zmarł w 1430 roku. Był zręcznym politykiem walczącym o niezależność Litwy od sąsiadów (w tym również od Polski).


Ulryk von Jungingen
przystąpił do zakonu około 1380 roku i przeszedł wszystkie szczeble kariery zakonnej: od rybiczego do wielkiego mistrza. Jego brat Konrad (również wielki mistrz) przestrzegał współbraci, by pod żadnym pozorem nie obierali wojowniczo nastawionego Ulryka na urząd wielkiego mistrza. Konrad starał się za sprawą pokojowej polityki rozwiązywać spory, Ulryk natomiast dążył do rozstrzygającej konfronacji. Podczas bitwy grunwaldzkiej stanął na czele ataku 16 odwodowych chorągwi krzyżackich i poległ w walce.

 

Last Updated on Tuesday, 25 January 2011 12:39